Verslaving

Verslaving
Studenten kunnen kampen met verschillende soorten verslavingen, zoals een alcohol-, game- of (soft)drugsverslaving. Een verslaving heeft een negatief effect op je dagelijks functioneren op werk en/of studie en kan samengaan met het terugtrekken uit je sociale netwerk.

Dat studenten over het algemeen meer alcohol drinken dan gemiddeld is bekend. Dit hoeft geen groot probleem te zijn wanneer je niet te vaak te veel drinkt. Helaas kan het drinken van alcohol wel eens ontaarden in een alcoholverslaving.
Studie en een internet- of gameverslaving gaan natuurlijk niet samen. Een dergelijke verslaving beheerst grotendeels je dagbesteding en gaat ten koste van andere belangrijke zaken in je leven. Internet- of gameverslaving is een groeiend probleem.
Studenten gebruiken regelmatig een pilletje, jointje of lijntje. Het gebruik van drugs kan echter zeer verslavend zijn en ertoe leiden dat je je niet (meer) kunt richten op studie, werk of andere belangrijke zaken.

Behandeling
Herken jij je in bovenstaande? Wij kunnen je helpen meer grip te krijgen op je problematiek.
Vaak is er meer aan de hand dan alleen verslaving. De verslaving komt dan voort uit andere problemen. De behandeling van een verslaving bestaat uit motiverende gespreksvoering en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). CGT is een van de meest effectieve behandelvormen voor verslaving. Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om het veranderen van je gedrag en je manier van denken. Hoe je denkt heeft namelijk invloed op je gevoelens en je gedrag.

Bij ernstige en langdurige verslaving, waarbij meer intensieve behandeling noodzakelijk is, verwijzen wij door naar een gespecialiseerde instelling.

Zorgprogramma's

Wil je meer weten over hoe je behandeling er bij ons uit ziet? In het document ‘Zorgprogramma’s’ lees je meer over onze werkwijze, de verschillende fases van een behandeling en hoe de behandeling er per klacht/stoornis uit ziet: Zorgprogramma’s 2024.

Wij bieden ook behandeling aan kinderen. Zie kinderpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is.

Vragen voor de Studentpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.