Trauma

Trauma
Soms maak je iets mee wat heel beangstigend of pijnlijk is, bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een aanranding of een plotseling verlies. Je kunt ook slachtoffer zijn (geweest) van misbruik, huiselijk geweld of verwaarlozing. Dergelijke situaties kunnen diepe indruk maken. Het lukt niet altijd hier zelf overheen te komen. De gebeurtenis heeft dan een blijvende invloed op hoe je je voelt, denkt en handelt. Wanneer de klachten die je hebt na een ingrijpende gebeurtenis niet binnen drie maanden verdwenen zijn, kan er sprake zijn van een posttraumatische stress-stoornis. Het komt voor dat iemand pas maanden of zelfs jaren later last krijgt van de traumatische ervaring. Klachten die kunnen optreden zijn overmatige waakzaamheid, somberheid, herbelevingen, vermijding, prikkelbaarheid, slaapproblemen, vermoeidheid en moeite met concentreren. Omdat de herinnering aan de gebeurtenis pijnlijk is, probeer je gedachten aan de gebeurtenis te verdringen of situaties te vermijden die je daaraan doen denken. Als vermijden niet mogelijk is, worden soms alle gevoelens uitgeschakeld. Vermijding kan ook de vorm krijgen van vluchten in bijvoorbeeld werken of overmatig alcoholgebruik.

Behandeling
Wij behandelen trauma met behulp van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Dit is een therapievorm voor mensen die een traumatische of schokkende ervaring hebben opgedaan. Wij maken ook gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en schrijftherapie of een combinatie hiervan.

Zorgprogramma's

Wil je meer weten over hoe je behandeling er bij ons uit ziet? In het document ‘Zorgprogramma’s’ lees je meer over onze werkwijze, de verschillende fases van een behandeling en hoe de behandeling er per klacht/stoornis uit ziet: Zorgprogramma’s 2024.

Wij bieden ook behandeling aan kinderen. Zie kinderpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is.

Vragen voor de Studentpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.