Eetproblemen

Eetproblemen
Heel geleidelijk kan iemand een eetstoornis ontwikkelen. De kenmerken van een beginnende eetstoornis zijn: steeds banger worden om dik te worden, steeds meer bezig zijn met afvallen, lijnen afwisselen met eetbuien, het gewicht proberen te beheersen door veel te bewegen, over te geven of laxeerpillen te gebruiken. Je bent niet de enige student met een eetstoornis. Enkele cijfers: er zijn bijna een half miljoen studerenden in het hoger onderwijs met eetproblemen. Er worden drie hoofdvormen van eetstoornissen onderscheiden: Anorexia, Boulimia en Binge Eating Disorder.

Mensen die aan Anorexia lijden, proberen ten koste van alles slanker te worden. Ze zijn bang voor voedsel met veel calorieën en voortdurend bezig met lijnen. Ook proberen ze af te vallen door veel lichaamsbeweging. Ze blijven zich dik voelen, ook zal zijn ze dat niet. Verder trekken ze zich vaak terug uit sociale contacten en voelen zich somber en prikkelbaar. Mensen met Boulimia lijden aan een eetverslaving. De drang om te eten is zo sterk, dat deze niet te weerstaan is en er een eetbui volgt. Vaak hebben mensen met Boulimia achteraf spijt van het eten en proberen ze het weer uit te braken of gebruiken laxeermiddelen. Ze voelen zich angstig, somber en trekken zich vaak terug uit sociale contacten. Boulimia gaat meestal samen met een normaal gewicht. Binge Eating Disorder (BED) kan vertaald worden als (vr)eetbuien. Mensen die aan BED lijden eten vaak veel in erg korte tijd. Mensen met BED hebben het gevoel dat ze de eetbui niet onder controle krijgen. Het verschil met Boulimia is dat mensen met BED geen pogingen doen om het eten uit te braken of op een andere manier het eten ‘kwijt te raken’. Mensen met BED kampen vaak met overgewicht, trekken zich (mede hierdoor) terug uit sociale contacten en kunnen zich somber voelen.

Behandeling
Herken jij je in het bovenstaande? Wij kunnen je helpen meer grip te krijgen op je problematiek. Vaak is er meer aan de hand dan alleen het eetprobleem. Het eetprobleem komt dan voort uit andere problemen. De behandeling van een eetprobleem bestaat uit motiverende gespreksvoering en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Bij CGT gaat het om het veranderen van je gedrag en je manier van denken. Hoe je denkt heeft namelijk invloed op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Ook kan je middels inzicht gevende therapie samen met je therapeut onderzoeken hoe het komt dat je klachten hebt en waardoor deze zijn ontstaan. Samen bespreek je wat de betekenis van de problemen is en wat je zou willen veranderen.

Bij ernstige eetproblematiek, waarbij meer intensieve behandeling noodzakelijk is, verwijzen wij door naar een gespecialiseerde instelling.

Zorgprogramma's

Wil je meer weten over hoe je behandeling er bij ons uit ziet? In het document ‘Zorgprogramma’s’ lees je meer over onze werkwijze, de verschillende fases van een behandeling en hoe de behandeling er per klacht/stoornis uit ziet: Zorgprogramma’s 2024.

Wij bieden ook behandeling aan kinderen. Zie kinderpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is.

Vragen voor de Studentpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.