Dwang (OCS)

Dwang (obsessieve-compulsieve stoornis; OCS)
Als je last hebt van dwangklachten, kan dat je functioneren in het dagelijks leven en je studievoortgang behoorlijk in de weg zitten. Een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) leidt tot onbedwingbare, steeds terugkerende gedachten die je eigenlijk helemaal niet wilt hebben. Deze gedachten leiden vaak tot dwanghandelingen, die moeten worden uitgevoerd en wel volgens een vast patroon. De dwanghandeling moet worden uitgevoerd, omdat de angst bestaat dat er anders iets ernstigs zou kunnen gebeuren. Zo kan iemand met OCS bang zijn dat, als hij zijn dwanghandeling niet uitvoert, een belangrijk persoon overlijdt. Hoewel de dwanghandelingen tijdelijk het angstgevoel of somberheid lijken te verminderen, belemmert het eigenlijk je functioneren doordat deze handelingen je in beslag kunnen nemen en zich snel kunnen uitbreiden. Iemand die dwangklachten heeft, is zich hier vaak wel van bewust. Toch blijft diegene de handelingen uitvoeren omdat het angst- en paniekgevoelens vermindert. Hoe OCS ontstaat is niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat erfelijkheid een rol kan spelen. Ook de (aangeleerde) wijze waarop mensen omgaan met angst is bepalend. Ervaringen in het verleden kunnen daarbij een rol spelen.

Behandeling
De klachten van OCS zijn goed te behandelen. Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is hierbij een veelgebruikte behandelvorm. CGT gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verminderen en zal het gedrag veranderen. We maken onder andere gebruik van het behandelprotocol; ‘Obsessieve compulsieve stoornis’. Ook kan je middels inzicht gevende therapie samen met je therapeut onderzoeken hoe het komt dat je klachten hebt en waardoor deze zijn ontstaan. Samen bespreek je wat de betekenis van de problemen is en wat je zou willen veranderen.

Zorgprogramma's

Wil je meer weten over hoe je behandeling er bij ons uit ziet? In het document ‘Zorgprogramma’s’ lees je meer over onze werkwijze, de verschillende fases van een behandeling en hoe de behandeling er per klacht/stoornis uit ziet: Zorgprogramma’s 2024.

Wij bieden ook behandeling aan kinderen. Zie kinderpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is.

Vragen voor de Studentpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.