Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Hoewel je het niet direct aan iemand kan zien, kan een van de verschillende vormen van autisme (Autisme Spectrum Stoornis, ASS) een behoorlijke invloed op het dagelijks leven hebben. De informatieverwerking verloopt op een andere manier, je kunt tegen belemmeringen in de sociale interactie aanlopen en problemen ervaren in de verbale en non-verbale communicatie met anderen. Er bestaan verschillende vormen van autisme. Deze vallen onder de overkoepelende term Autisme Spectrum Stoornis. Het klassiek autisme wordt met name gekenmerkt door het ondervinden van beperkingen in de sociale omgang, communicatie, gebrek aan verbeelding en verminderde flexibiliteit. Andere vormen van autisme zijn de aandoeningen Asperger en PDD-NOS. Bij de aandoening Asperger valt op dat de persoon (zeer) intelligent kan zijn en beter kan praten in vergelijking met iemand met klassiek autisme, het autisme valt hierdoor minder op. Mensen met Asperger hebben in de regel een verminderd inlevingsvermogen en kunnen moeilijk inschatten wat nu wel of niet sociaal gewenst is. PDD-NOS is een ontwikkelingsstoornis met kenmerken van het autisme, echter onvoldoende om echt van autisme te kunnen spreken. Deze stoornis, die zich ook op jonge leeftijd manifesteert, heeft met het klassiek autisme vergelijkbare symptomen, alleen in verminderde mate. Mensen met PDD-NOS ondervinden ook problemen met de sociale interactie en de non-verbale/verbale communicatie. Ook kan obsessief gedrag ontstaan met betrekking tot een activiteit, waardoor er geen aandacht is voor andere zaken en paniek ontstaat als die activiteit niet meer kan worden uitgevoerd.

Behandeling
Wij bieden verschillende mogelijke behandelvormen om studenten met een autismespectrumstoornis te helpen. Het gaat onder meer om gedragstherapie, waarbij je beter leert omgaan met stressvolle situaties. Ook bieden wij sociale vaardigheidstraining en psycho-educatie, waarbij je kennis opdoet over de problematiek. Je netwerk kan betrokken worden bij de therapie als dat nodig is.

Wij bieden ook behandeling aan kinderen. Zie kinderpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is.

Over ons

Anne-Marije Peelen en Leonore Heukelom

Anne-Marije Peelen en Leonore Heukelom zijn beiden gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog) en psychotherapeut (differentiatie kinder en jeugd).

Hannah van der Linde

Hannah van der Linde is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding (differentiatie kinder- en jeugd). Zij heeft hiervoor bij de Bascule gewerkt.

Lara ten Have

Lara ten Have is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). Lara heeft ook als psycholoog bij de Bascule gewerkt.

Rosa Norp

Rosa Norp is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie volwassenen). Rosa heeft ervaring opgedaan in de forensische jeugdzorg.

Marga Bootsma

Marga Bootsma werkt als office-manager. Zij heeft hiervoor ook als office-manager gewerkt.

Inger van der Kooij

Inger van der Kooij is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). Daarnaast heeft Inger een promotieonderzoek gedaan naar kindermishandeling aan het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Marit Roos

Marit Roos is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd). En ook Marit heeft hiervoor als psycholoog bij de Bascule gewerkt.

Yvette Nijhuis

Yvette Nijhuis is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie volwassenen). Op dit moment volgt zij een opleiding tot psychotherapeut. Zij heeft hiervoor bij Inforsa gewerkt.

Vragen voor de Studentpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.