Angst & paniek

Angst & paniek
Iedereen is wel eens bang. Angst is een normale, gezonde reactie op een situatie die gevaarlijk is en zorgt ervoor dat we ons zelf in veiligheid kunnen brengen. Soms kan de angst echter zo groot worden dat ons leven erdoor beheerst wordt. In dat geval spreken we van een angststoornis. Mensen met een angststoornis zijn regelmatig zeer angstig zonder dat er een reële aanleiding voor is. Ze gaan situaties die zij in verband brengen met de angst uit de weg. De angst verstoort het dagelijks leven zodanig dat ze niet meer goed kunnen functioneren. Een angststoornis kan gepaard gaan met concentratieproblemen, prikkelbaarheid, slaapproblemen en/of een algeheel gevoel van onrust. Iemand die bang is heeft ook vaak lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn of gebrek aan eetlust. Bij een angst- of paniekaanval, als de angst op zijn hevigst is, kunnen klachten als zweten, trillen, hartkloppingen, problemen met ademhalen en duizeligheid voorkomen. Een paniekaanval, een plotseling optredende, overweldigende angst, kan in iedere situatie voorkomen zonder dat daar een aanleiding voor is. Dit kan zo heftig zijn dat iemand, naast de al bestaande paniekstoornis, straatvrees gaat ontwikkelen. Die persoon gaat dan plaatsen vermijden waar hij of zij niet goed weg kan komen. Overmatig piekeren is een andere vorm van angst. Hier is sprake van als iemand zich, zonder dat hier aanleiding voor is, ernstig bezorgd maakt over zaken die bij het dagelijks leven horen.

Behandeling
Een angststoornis gaat meestal niet vanzelf over. Tijdig hulp zoeken is belangrijk om te voorkomen dat de klachten toenemen en een negatieve invloed gaan krijgen op studie, werk of relaties. Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een veel toegepaste methode om iemand te helpen zijn of haar angsten te overwinnen. Hierbij wordt geleerd om bepaalde denkgewoontes, die de angst in stand houden, om te buigen en activiteiten te ondernemen die helpen om je weer beter te gaan voelen. Ook kan je middels inzicht gevende therapie samen met je therapeut onderzoeken hoe het komt dat je klachten hebt en waardoor deze zijn ontstaan. Samen bespreek je wat de betekenis van de problemen is en wat je zou willen veranderen.

Zorgprogramma's

Wil je meer weten over hoe je behandeling er bij ons uit ziet? In het document ‘Zorgprogramma’s’ lees je meer over onze werkwijze, de verschillende fases van een behandeling en hoe de behandeling er per klacht/stoornis uit ziet: Zorgprogramma’s 2024.

Wij bieden ook behandeling aan kinderen. Zie kinderpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is.

Vragen voor de Studentpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.