AD(H)D

ADHD
Veel mensen gedragen zich wel eens druk, hebben een ‘vol’ hoofd en/of kunnen zich niet goed concentreren. Als je altijd druk bent en moeite hebt om je te concentreren kan het zijn dat je ADHD hebt. ADHD staat voor Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: Aandachtstekort Stoornis met Hyperactiviteit. Aandachtstekort wil zeggen dat je maar kort je aandacht bij één onderwerp kunt houden. ADHD is een veel voorkomend probleem. Zowel volwassenen als kinderen kunnen last hebben van ADHD. Typische kenmerken van volwassenen met ADHD zijn: snel afgeleid zijn, afspraken vergeten, moeite hebben met plannen en organiseren, impulsief aangaan van vaak kortdurende relaties, onbezonnenheid en veel conflicten. Dit kan tot veel frustratie leiden en een negatief effect hebben op het zelfbeeld. Net als bij kinderen met ADHD functioneren volwassenen vaak onder hun intelligentie niveau. Met behandeling en begeleiding is aan ADHD wat te doen.

ADD
Een variant op ADHD is ADD. Dit betekent dat er sprake is van dezelfde aandachts- en concentratieproblemen als bij ADHD. Het verschil is dat er niet zozeer sprake is van hyperactief of onrustig gedrag. De onrust zit vooral van binnen, in het hoofd. Mensen met ADD hebben veel moeite hun leven te structureren en geordend te houden. Ze moeten daar veel energie in steken. Ze vergeten nogal eens wat en zien details over het hoofd. ADHD ontstaat voor het zevende jaar. Om ADHD vast te kunnen stellen wordt gekeken naar hoe je was als kind. Verhalen van ouders, broers en zussen, de partner zijn daarbij belangrijk. Er vindt dus niet alleen een gesprek met jou plaats, maar ook met iemand uit je (jeugd)omgeving.

Behandeling
Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van AD(H)D, dan kunnen gesprekken helpen om te kijken op welke levensterreinen er knelpunten ontstaan, en hoe daarmee omgegaan kan worden. De ADHD zal niet overgaan, maar mogelijk beter te hanteren worden. Daarnaast kan medicatie worden overwogen, wat wordt voorgeschreven door een arts of psychiater.

Zorgprogramma's

Wil je meer weten over hoe je behandeling er bij ons uit ziet? In het document ‘Zorgprogramma’s’ lees je meer over onze werkwijze, de verschillende fases van een behandeling en hoe de behandeling er per klacht/stoornis uit ziet: Zorgprogramma’s 2024.

Wij bieden ook behandeling aan kinderen. Zie kinderpraktijkamsterdam.nl.

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is.

Vragen voor de Studentpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.