Contact & Info

Contact & info
De Pijp
Servaes Noutsstraat 101
1074 ED AMSTERDAM

Rivierenbuurt
Merwedeplein 51
1078 NC AMSTERDAM

Haarlemse psychologenpraktijk 
Raaks 36
2011 AV Haarlem

Telefoon: 020-7731321
(neem contact op met de huisarts bij urgente zaken of als er niet opgenomen wordt)

Email:
info@studentpraktijkamsterdam.nl
info@haarlemsepsychologenpraktijk.nl

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9:00 en 16:30 uur en op woensdag tussen 12:00 en 13:00 uur telefonisch bereikbaar op 020 773 1321.

Je kunt contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kun je het onderstaande formulier invullen.

Buiten kantoortijden en in het weekend kan in geval van een crisissituatie contact opgenomen worden met huisarts/huisartsenpost.

In onze privacyverklaring en in het privacyreglement kun je lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Bank
ING:
NL77INGB 0000 1765 32 – t.n.v. Kinderpraktijk Amsterdam

KvK
Kamer van Koophandel
Amsterdam: 75253429

BTW nummer: NL860209623B01

AGB-code                    
Praktijk: 94064877 (vrijgevestigde praktijk)
Praktijk: 22221468 (instelling)
Anne-Marije Peelen: 94010059
Leonore Heukelom: 94010060
Marrit Kerstens: 94103801
Kerstin Burgers: 94012879
Hannah van der Linde: 94111216
Sophie Kemme: 94111093
Machteld Kraan: 94110875
Anouck Staff: 94115164
Ilse Nieuwdorp: 94115144
Nynke Swierstra: 94115143
Eline Erdmann: 94115129
Shanshan Jiang: 94115156
Isis Tureay: 94115187
Judith Veldkamp: 94017261
Hanna Blaauw: 94112183
Mirjam Jonkers: 94006846

BIG-nummer
Anne-Marije Peelen: 49913601125 (GZ-psycholoog) 69913601116 (Psychotherapeut)
Leonore Heukelom: 89911089525 (GZ-psycholoog) 19911089516 (Psychotherapeut)
Marrit Kerstens: 59923472325
Kerstin Burgers: 29920328025 (GZ-psycholoog) 49920328016 (Psychotherapeut)

Sophie Kemme: 59928902531
Hannah van der Linde: 89930930025
Judith Veldkamp: 19918243125
Mirjam Jonkers: 19909057725 (Klinisch psycholoog) 39909057716 (Psychotherapeut)

Onze missie
Wij leveren geestelijke gezondheidszorg van hoog niveau met de gewenste efficiëntie en effectiviteit, waarbij afstemming op de reële behoefte van de client en het gezin onmisbaar is en het fundament vormt bij het verbeteren van de persoonlijke situatie en het versterken van hun veerkracht. In het contact met cliënten staat een samenwerking vanuit openheid, transparantie en respect centraal. We waken voor overbehandeling en stellen grenzen teneinde onnodige zorg te voorkomen. We hechten zeer aan een sterk en betrokken teamgevoel en een hoge medewerker tevredenheid, omdat wij menen dat tevreden medewerkers veel beter in staat zijn goede zorg te bieden. In onze praktijk richten we ons op de zorgvragers die een niet te lichte problematiek kennen of een niet te gespecialiseerde behandeling behoeven.

Onze visie
Onze visie is dat onze cliënten op basis van hun zorgvraag passende en kwalitatief zeer goede zorg krijgen, afgestemd op hun reële behoefte. De kwaliteit van de medewerkers, hun onderlinge samenwerking en verbondenheid en het lerend vermogen zijn hierin essentieel om kwalitatief uitstekende zorg te verlenen en een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. 

Route
Klik hier om een route te plannen via Google Maps. De praktijk is op loopafstand van tramlijnen 3 en 4 (halte van Woustraat/Ceintuurbaan).

Algemene voorwaarden
Op onze zorgverlening zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.
Onze algemene voorwaarden wijzigen per 1 januari 2024: Algemene voorwaarden 1 januari 2024

Beroepscode
De beroepscodes van de psychotherapeut en GZ-psycholoog kunt u vinden op de site van het Nederlands Instituut Psychologen (www.nip.nl) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.info)

Rechten
Als u in therapie gaat is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw therapeut: een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Klachten
Vanaf 1 januari 2024 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over jouw behandeling, dan waarderen we het als je dit bij ons bespreekbaar maakt. Dit kan bij je behandelaar, bij onze praktijkmanager of bij een van onze praktijkhouders. Je kunt eventueel ook per email je klacht/ uiting van ongenoegen kenbaar maken via het emailadres secretariaat@studentpraktijkamsterdam.nl. We gaan dan graag met jou in gesprek over specifiek jouw klacht en het oplossen ervan. Als we gezamenlijk niet tot een oplossing komen, kun je contact opnemen met een externe klachtenorganisatie bij wie wij aangesloten zijn. Dit is de Geschillencommissie Zorg. Je kunt hen benaderen via de website: De Geschillencommissie Zorg

Kwaliteitsstatuten
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘Geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen de GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht hun kwaliteitsstatuten openbaar te maken. U kunt onze kwaliteitsstatuten hier vinden:
Kwaliteitsstatuut Anne-Marije Peelen
Kwaliteitsstatuut Leonore Heukelom
Kwaliteitsstatuut Marrit Kerstens
Kwaliteitsstatuut Kerstin Burgers
Kwaliteitsstatuut Sophie Kemme
Kwaliteitsstatuut Hannah van der Linde
Kwaliteitsstatuut Judith Veldkamp

Kwaliteitsstatuut vanaf 1 januari 2024
Per 1 januari 2024 hebben we een kwaliteitsstatuut instellingen.

 

 

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is.

Vragen voor de Studentpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.