Welkom bij Studentpraktijk Amsterdam

 

Studentpraktijk Amsterdam is een psychologenpraktijk voor jongeren, jongvolwassenen en studenten met verschillende problemen. Ook ouders met vragen zijn welkom bij ons. We hebben twee locaties, één in de Pijp en één in de Rivierenbuurt (zie contact & info voor de adressen). Wij bieden behandeling en trainingen, indien nodig gecombineerd met psychodiagnostisch onderzoek. Je kunt bij ons terecht voor behandeling in zowel de Basis als Specialistische GGZ

Studentpraktijk Amsterdam heeft op dit moment ruimte voor nieuwe clienten. De wachttijd is ca. 3 maanden. .

(Laatste update 13-11-2023)

 

Er zijn momenteel geen plekken vrij in de lopende inzichtgevende groepstherapie voor jongvolwassenen (18-26 jaar). In de groep kun je terecht met thema’s als somberheid en (sociale) angst, onzekerheid, pestervaringen, vragen over je identiteit en/of problemen op het gebied van studie en werk.
Interesse? Houd de site in de gaten, hierop komt te staan als we weer ruimte hebbe in de groep. Dan kan je je aanmelden via het aanmeldformulier op onze website en vermeld daarbij dat je geïnteresseerd bent in de groep.

 

Onze missie
Wij leveren geestelijke gezondheidszorg van hoog niveau met de gewenste efficiëntie en effectiviteit, waarbij afstemming op de reële behoefte van de client en het gezin onmisbaar is en het fundament vormt bij het verbeteren van de persoonlijke situatie en het versterken van hun veerkracht. In het contact met cliënten staat een samenwerking vanuit openheid, transparantie en respect centraal. We waken voor overbehandeling en stellen grenzen teneinde onnodige zorg te voorkomen. We hechten zeer aan een sterk en betrokken teamgevoel en een hoge medewerker tevredenheid, omdat wij menen dat tevreden medewerkers veel beter in staat zijn goede zorg te bieden. In onze praktijk richten we ons op de zorgvragers die een niet te lichte problematiek kennen of een niet te gespecialiseerde behandeling behoeven.

Onze visie
Onze visie is dat onze cliënten op basis van hun zorgvraag passende en kwalitatief zeer goede zorg krijgen, afgestemd op hun reële behoefte. De kwaliteit van de medewerkers, hun onderlinge samenwerking en verbondenheid en het lerend vermogen zijn hierin essentieel om kwalitatief uitstekende zorg te verlenen en een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. 

Aanmelden voor een intakegesprek

Tijdens een intakegesprek kunnen wij het beste beoordelen welke behandeling het meest geschikt is.

Vragen voor de Studentpraktijk?

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar op 020 773 1321. Op de overige dagen kunt u contact met ons opnemen per mail: info@kinderpraktijkamsterdam.nl. Ook kunt u het onderstaande formulier invullen. In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.